CFFB

Projekt #7

Individuel opfølgning for patienter med æggestokkræft baseret på PROM og fælles beslutningstagning.

I februar 2015 ændrede Sundhedsstyrelsen opfølgningsprogrammet for kvinder med æggestokkræft. Tidligere blev kvinder tilbudt et standardiseret forløb med rutinemæssige kontroller med scanninger og blodprøver. Fremadrettet skal kvinderne aktivt deltage i beslutningen om, hvordan de ønsker opfølgningsprogrammet tilrettelagt.

Dette projekt ønsker at adressere disse ændringer med det overordnet formål at sætte patienten i centrum.

Du kan læse mere om projektets to underprojekter her:

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen
Anette Stolberg Kargo, læge og Ph.D. 

Anette.Stolberg.Kargo@rsyd.dk