CFFB

PROMova

Individuel opfølgning for patienter med æggestokkræft baseret på PROM og fælles beslutningstagning.

Deltagerne i projektet er kvinder, som har overstået deres behandling for æggestokkræft, og som kan overgå til opfølgningsprogrammet.

Kvinderne følges kontinuerligt med spørgeskemaer (som også betegnes PROM – Patient Reported Outcome Measures), som afdækker deres livskvalitet, bivirkninger og senfølger af den overståede behandling. Desuden er der spørgsmål om symptomer, der kan ses ved tilbagefald. Alle kvinder, som indgår i projektet, vil få tilsendt PROM rutinemæssigt igennem 3 år, og på den måde kan vi monitorere en evt. udvikling i den enkelte kvindes besvarelser.

Den nye organisering af opfølgningsprogrammet for æggestokkræft, hvor der skal laves individuelle planer for hver enkelt patient, stiller store krav til både patient og klinikere. Til dato har implementering af det patientcenteret forløb været begrænset. PROM er et lovende værktøj, og anvendelse heraf kan potentielt fremme patientcenteret praksis, men der mangler viden om, hvordan PROM kan anvendes i opfølgningsregi.

Formålet med projektet er at sætte fokus på kvindernes egne behov og præferencer, når de overgår til opfølgningsprogrammet. Vi forventer, at projektet vil bidrage med erfaring til, hvordan man kan anvende PROM i opfølgningsprogrammet og vi håber desuden, at projektet vil sætte fokus på livskvaliteten, som er yderst vigtig for netop denne patientgruppe.