CFFB

Nyheder - Center for Fælles Beslutningstagning

Center for Fælles Beslutningstagning skal sikre ”patienten først” – nu også nationalt

Center for Fælles Beslutningstagning (CFFB) har gennem en længere periode oplevet voksende interesse for fælles beslutningstagning fra sygehuse i andre regioner. Med henblik på at kunne imødekomme den kraftigt stigende efterspørgsel på viden og støtte til implementering af fælles beslutningstagning uden for Region Syddanmark, har centeret oprettet en ny enhed; Enhed for Nationalt Samarbejde om implementering af Fælles Beslutningstagning. Centeret består dermed af tre enheder:

  • Enhed for Forskning
  • Enhed for Nationalt Samarbejde
  • Enhed for Regional Implementering

Leder af den nationale enhed bliver Karina Olling, som er startet i stillingen per 1. november 2021. Udover funktionen som leder, skal Karina også varetage den strategiske udvikling i CFFB.

Karina Olling har siden etableringen af Det Regionale Center for Fælles Beslutningstagning i 2019 været daglig leder i Center for Fælles Beslutningstagning, hvor hun har kombineret sin ekspertise indenfor fælles beslutningstagning med rollen som leder. Fokus har været på at få centerets regionale implementeringsindsats søsat og løbende optimere på denne proces med et samtidigt fokus på medarbejdernes trivsel.

Karina Olling, som er uddannet sygeplejerske, projektleder og forbedringsagent, har medvirket i hele processen med opstart af Det Regionale Center for Fælles Beslutningstagning - lige fra ansættelse af medarbejdere med de rette kompetencer til opgaven og etablering af et regionalt netværk for implementeringsindsatsen til det mere strategiske fokus i Den Regionale Styregruppe for Fælles Beslutningstagning. Hendes brede erfaring med systematisk implementering af fælles beslutningstagning kan hun medvirke til også at skabe forandringer uden for regionen.

Med Karinas nye funktion, fratræder hun funktionen for daglig leder. Derfor er der per 1. december 2021 ansat en ny drifts- og personaleleder for Regional Enhed for implementering af Fælles Beslutningstagning. Den nye drifts- og personaleleder bliver Mette Meldgaard, som kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på Gynækologisk Ambulatorie i Kvindesygdomme og Fødsler på Kolding Sygehus. Hun har tidligere arbejdet 5 år som seniorkonsulent ved Institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS) og har desuden ledererfaring fra en stilling på privathospitalet Mølholm. I forhold til fælles beslutningstagning har Mette tillige relevant erfaring, da Kvindesygdomme og Fødsler var én af pionerafdelingerne for implementering af fælles beslutningstagning på SLB.

Centerledelsen i CFFB udgøres fremover af professor og overlæge Karina Dahl Steffensen, Karina Olling og Mette Meldgaard.

 

ISDM2022 konferencetilmelding er nu åben

1. november 2021

Konferencetilmeldingen til ISDM2022 er nu åben. Du kan registrere dig som deltager på www.isdm2022.com/signup og submitte dit abstract på www.isdm2022.com/abstract-submission. Du kan også læse mere om, hvordan vi forholder os til Covid-19 under fanen af samme navn og blive klogere på vores afbestillingspolitik på fanen Terms and Conditions. Vi glæder os til at byde dig velkommen til #ISDM2022 i Kolding, Danmark.

Nyhedsbrev - Regionalt Center i Fælles Beslutningstagning

Oktober 2021

Center for fælles beslutningstagning er i en rivende udvikling. Centeret har blandt anden indgået et samarbejde med Region Hovedstanden, samt fået mulighed for igennem midler fra Interreg Danmark/Tyskland at indlede et samarbrejde med Region Sjælland og store dele af delstaten Schleswig-Holsten. Med samarbejdet ønsker man at undersøge de forskellige metoder til implementing af fælles beslutningstagning, samt at udarbejde idekatalog om "Den ideelle model". For at læse  mere se - Link til Nyhedsbrev.

Shared decision making with breast cancer patients: impact on patient engagement and fear of recurrence. Protocol for a Danish randomized trial in radiotherapy (DBCG RT SDM)

Juli 2021

13. maj udkom artiklen ” Shared decision making with breast cancer patients: impact on patient engagement and fear of recurrence. Protocol for a Danish randomized trial in radiotherapy (DBCG RT SDM)” i tidsskriftet Acta Oncologica. 

I dag tilbydes de fleste brystkræftpatienter forebyggende strålebehandling, som mindsker chancerne for tilbagefald efter operation. Undersøgelser viser dog at patienter, der ikke har modtaget strålebehandling, ikke nødvendigvis får tilbagefald, og der er dermed tale om overbehandling af patienter. Artiklen beskriver et igangværende dansk forsøg der undersøger om Fælles Beslutningstagning og beslutningsstøtteværktøjet BESLUTNINGSHJÆLPERTM, kan hjælpe patienter og klinikere med bedre at afveje fordele og ulemper ift. beslutningen vedrørende forebyggende strålebehandling. Dermed kan inddragelsen af patienter i beslutningen om forebyggende strålebehandling muligvis forbedres.

Læs artiklen her (eksternt link) 

The International Shared Decision Making Conference 2022 is now open for workshop submission. 

Juli 2021

Der er nu åbent for submission af workshops til ISDM2022. Du kan submitte på www.isdm2022.com  Du kan også læse mere om, hvordan vi forholder os til Covid-19 under fanen af samme navn og blive klogere på vores afbestillingspolitik på fanen Terms and Conditions.

Har du tidligere indsendt et workshop proposal inden udsættelsen af arrangementet til 2022, bedes du indsende dette igen, såfremt du stadig er interesseret i dette. Husk at benytte den korrekte skabelon (2022 udgaven). Den nye skabelon kan findes på www.isdm2022.com/news.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til #ISDM2022 i Kolding, Danmark.

Trust-based Partnerships are essential - and achievable - in health care service

Juni 2021

2. juni udkom artiklen ” Trust-Based Partnerships Are Essential—and Achievable—in Healthcare Service” i tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings, som er et af de mest anerkendte medicinske tidsskrifter i verden.


Bag artiklen står fire personer, hvoraf to har tilknytning til Center for Fælles Beslutningstagning: Professor ved Onkologisk Afdeling, Karina Dahl Steffensen og vores adjungerede professor, Leonard Berry.

Artiklen fokuserer på det tillidsbaserede forhold mellem patient og kliniker, der i lyset af Covid-19 blev ekstra vigtigt. Excellent pleje er mere end blot tillid til klinikerens professionelle evner, det handler nemlig også om partnerskabet imellem patient og kliniker. Noget, der også er essentielt i fælles beslutningstagning. 

Link til artiklen (eksternt link).

Nyhedsbrev for Regionalt Center i Fælles Beslutningstagning

Maj 2021

I Nyhedsbrevet har du mulighed for at følge med i de mange spændende tiltag i Region Syddanmark. Du kan bl.a. læse om fælles beslutningstagning i psykiatrien, fælles beslutningstagning i sygeplejen samt "Sammen om et valg", version 2. Link til Nyhedsbrev for Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning (pdf).  

Fælles Beslutningstagning - nu som film

21. januar 2021

Hvordan beskriver man fælles beslutningstagning, så både patient og kliniker bliver grebet af det og forstår hvorfor vi synes det er så vigtigt?
Man laver en animationsfilm i samarbejde med OH-MAN PRODUCTIONS (www-oh-man.dk), der omdanner kerneelementerne af #fællesbeslutningstagning til fantastiske streger.

Det har længe været et stort ønske for os, at få denne animationsfilm produceret – og vi er ret stolte af resultatet!

Så læn dig tilbage, nyd filmen og se hvorfor både patient og kliniker har en vigtig rolle i fælles beslutningstagning. 

Filmen er produceret med støtte fra Idéforum, Sygehus Lillebælt. 

Du finder filmen på CFFBs youtubekanal.

”The impact of shared decision making on time consumption and clinical decisions. A prospective cohort study”

4. januar 2021

Påvirkes konsultationslængden og/eller hvilke beslutninger, der træffes af at man anvender fælles beslutningstagning og en BESLUTNINGSHJÆLPER? Dette spørgsmål optager mange, der beskæftiger sig med fælles beslutningstagning. I et nyligt publiceret studie fra Center for fælles beslutningstagning analyseres tidsforbrug og beslutninger i 261 konsultationer på Vejle Sygehus. Konsultationerne omhandlede enten udredning grundet lille mistanke om lungekræft på medicinsk afdeling eller forebyggende behandling efter operation for lokal brystkræft på kræftafdelingen. I halvdelen af konsultationerne anvendtes fælles beslutningstagning og en tilpasset BESLUTNINGSHJÆLPER, resten af konsultationerne forløb som vanligt. Studiet konkluderer, at fælles beslutningstagning ikke forlængede konsultationstiderne signifikant, men at det medførte en tendens til mere konservative beslutninger. 
Læs artiklen på Elsevier's website, der tager dig direkte til artiklen. 

Nyhedsbrev for Regionalt Center i Fælles Beslutningstagning

December 2020

I årets sidste Nyhedsbrev har du mulighed for at læse om nogle af de spændende tiltag, der har været i forbindelse med implementeringen af fælles beslutningstagning i 2020. Du kan ligeledes læse om kommende tiltag og projekter i 2021. Nyhedsbrev for Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning (pdf).

Center for Fælles Beslutningstagning ønsker alle et Godt Nytår 

ISDM2021 udsættes til 2022

18. december 2020

I samråd med bestyrelsen i ISDM Society har vi besluttet at udsætte konferencen i International Shared Decision Making Conference til 2022. De nye datoer er 20.-22. juni med prækonference 19. juni 2022 på Comwell Kolding. Læs mere på vores LinkedIn side.

ISDM2021 konferencetilmelding er nu åben

1. november 2020

Konferencetilmeldingen til ISDM2021 er nu åben. Du kan registrere dig som deltager på www.isdm2021.com/signup og submitte dit abstract på www.isdm2021.com/abstract-submission. Du kan også læse mere om, hvordan vi forholder os til Covid-19 under fanen af samme navn og blive klogere på vores afbestillingspolitik på fanen Terms and Conditions. Vi glæder os til at byde dig velkommen til #ISDM2021 i Kolding, Danmark.

 

Dawn Stacey's tiltrædelsesforelæsning bliver virtuel

23. oktober 2020

DAWN STACEY’s TILTRÆDELSESFORELÆSNING BLIVER VIRTUEL!
11. december kl. 14.00 afholder Center for Fælles Beslutningstagning tiltrædelsesforelæning for vores adjungerede professor Dawn Stacey. Det afholdes som et virtuelt webinar via Zoom. På seminaret vil der også være spændende indlæg af førende forskere indenfor fælles beslutningstagning, France Legaré og Trudy van der Weijden.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig via linket nedenfor.
Det er gratis for alle interesserede.

(Ansatte i Region Syddanmark kan tilgå Zoom via Webex - se instruktion på det regionale intranet)

Link til tilmelding (eksternt link).

Husk at indsende din workshop til International Shared Decision Making Conference 2021

1. oktober 2020

Husk at indsende dit workshop bidrag til præ-konferencen ved den internationale konference om fælles beslutningstagning #ISDM2021 inden deadline 1. november 2020. 

Om du er patient, sundhedsprofessionel, forsker eller noget helt fjerde, så er det vigtigste, at du har noget på hjerte og lyst til at facilitere en workshop til vores præ-konference 27. juni 2021.

Læs mere om #ISDM2021 og hvordan du indsender dit bidrag til præ-konferencen i Kolding på www.isdm2021.com/news. Vi glæder os til at modtage dit workshopbidrag!

Nyhedsbrev for Regionalt Center i Fælles Beslutningstagning

Sept. 2020

Du kan i Nyhedsbrevet blandt andet læse om, hvad der sker i Center for Fælles Beslutningstagning, samt få et indblik i de erfaringer vores pioner-afdelinger har gjort sig, i forhold til at skulle implementere fælles beslutningstagning.  Link til Nyhedsbrev for Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning (pdf).  

Lær om fælles beslutningstagning gennem e-læring

19. august 2020

Nu er Center for Fælles Beslutningstagnings nye E-læringsprogram klar til at gå i luften til alle ansatte i det regionale sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Kan man virkelig lære om fælles beslutningstagning i et E-læringsprogram, spørger du måske? Ja, det kan man! For vi har i samarbejde med regionens E-læringsenhed udviklet et interaktivt program, hvor du kommer helt ind i maskinrummet og træner dine færdigheder i samtalen og fælles beslutningstagning.

Vi har testet programmet med klinikere, som blandt andet har haft disse reaktioner:

”meget autentisk”

”man føler næsten, at man selv sidder i situationen”

”man kan ikke bare læne sig tilbage og se en video – man skal selv aktivt træffe valg og drive samtalen fremad”

”at fejle er en mulighed, men man får feedback på konsekvensen af de valg, man traf i simulationen”

E-læringsprogrammet vil ikke kunne erstatte undervisning, hvor kursisterne blandt andet gennem simulation træner og udvikler deres færdigheder i samtalen med fælles beslutningstagning. Men det kan fungere som både forberedelse og opfølgning til undervisning, som genopfriskning eller blot som supplement til den, der gerne vil blive klogere på fælles beslutningstagning.

Tilgangen til programmet sker via Plan2Learn. 

Arbejder du i én af de andre danske regioner, kan det nye E-læringsprogram erhverves gennem regionernes E-læringsenheder.

Bliver du nysgerrig? Så se traileren herunder og få en lille forsmag på hvad der venter.

 I "Seneste nyt" finder du informationer om, hvad der sker i Center for Fælles Beslutningstagning samt i den regionale udrulning af fælles beslutningstagning.

Du vil ligeledes kunne indhente viden om og tilgå nye artikler udgivet af Centeret samt Centerets Advisory Board. 

Artikler af ældre dato finder du i "Nyhedsarkiv" eller under fanen "Mere viden"


 Nyhedsbrev oktober 2021

 Nyhedsbrev maj 2021

 Nyhedsbrev december 2020