CFFB

Nyheder - Center for Fælles Beslutningstagning

Dawn Stacey bliver adjungeret professor i Center for Fælles Beslutningstagning

24. juni 2020

Dawn Stacey, professor og sygeplejerske ved University of Ottawa, Canada bliver adjungeret professor i CFFB, og afløser dermed adjungeret professor Angela Coulter, der går på pension. Dawn Stacey’s forskning er fokuseret på at evaluere strategier for at forbedre patientens engagement i fælles beslutningstagning. Som leder af Cochrane reviewet om beslutningsstøtteredskaber (Patient Decision Aids) er hun en af de mest citerede forskere i verden indenfor fælles beslutningstagning.

Dawn Stacey må derfor siges at være en pionér indenfor fælles beslutningstagning, og det er derfor med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at hun tilknyttes CFFB som adjungeret professor.

Vi afholder Dawns tiltrædelsesforelæsning på Vejle Sygehus 11. December 2020. Til tiltrædelsesforelæsningen vil også France Légaré og Trudy van der Weijden deltage med oplæg. Se programmet nedenfor. Tilmeldingsinformation følger, når vi nærmer os. 

Program for Dawn Staceys tiltrædelsesforelæsning (pdf).


Center for Fælles Beslutningstagning bliver vært for ISDM2021

7. maj 2020

Center for Fælles Beslutningstagning er meget stolte af at kunne annoncere, at vi er blevet udvalgt til at afholde International Shared Decision Making Conference i 2021. Find mere information nedenfor og sæt kryds i kalenderen. Indtil ISDM konference hjemmesiden bliver lanceret, kan henvendelser og spørgsmål sendes til isdm2021@rsyd.dk. Følg også med på vores LinkedIn side (eksternt link). Vi glæder os til at byde jer velkommen til #ISDM2021 i Kolding, Danmark!

 Save the date ISDM 2021

Nyhedsbrev for Regionalt Center i Fælles Beslutningstagning

14. april 2020

Lige nu er vi alle midt i en tid, der adskiller sig væsentlig fra vores sædvanlige praksis. Størstedelen af medarbejderne i Center for Fælles beslutningstagning er hjemsendt og flere fælles beslutningstagnings-aktiviteter er aflyst.

Fælles beslutningstagning er heller ikke det, der har højest prioritet i hverdagen i den kliniske praksis. Det har vi stor forståelse for. Men i Center for Fælles Beslutningstagning holder vi hjulene kørende, og arbejder ufortrødent videre med fælles beslutningstagning. Nogle af de ting vi arbejder med kan du læse mere om i vores Nyhedsbrev for Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning (pdf).

 

Center for Fælles Belutningstagning nu på LinkedIn

15. Marts 2020

Det er nu muligt at følge Center for Fælles Beslutningstagning på LinkedIn. Her vil du løbende blive orienteret om og få indblik i, hvordan vi som Center arbejder med forskning i og implementering af fælles beslutningstagning. Derudover vil du blive opdateret på fælles beslutningstagning, komme med ind i implementeringsprocessen af fælles beslutningstagning i Region Syddanmark, møde centerets medarbejdere og få links til artikler om fælles beslutningstagning.

Du har mulighed for at følge os på LinkedIn (eksternt link).

  

Rettigheder for kræftpatienter

10. februar 2020

Hvis du selv blev kræftpatient – hvordan ville du så gerne behandles og hvilke rettigheder så du gerne, at du havde? I denne nye artikel gives der 10 bud på hvad der bør være essentielle rettigheder for at sikre, at enhver kræftpatient bliver behandlet værdigt, fagligt korrekt og inddraget i beslutninger om sin behandling. De 10 principper er beregnet til at åbne en diskussion, ikke til at være en fuldbyrdet liste.
Artiklens forfatter er Joseph Jacobson, Leonard Berry, Patricia A. Spears, Karina Dahl Steffensen og Deanna J. Attai og udgivet af JCO Oncology Practice.

Artiklen har været omtalt i både IHI’s nyhedsbrev og i Medscape Oncology

Læs artiklen Proposing a Bill of Rights for Patients With Cancer (eksternt link).

Evaluering af brystkræftpatienters tilfredshed ved hjælp af e-PRO 

31. januar 2020

Selvom det er rigtigt positivt, at flere og flere overlever brystkræft, er der opstået et nyt behov for at optimere den opfølgende behandling. I artiklen Satisfaction with care and adherence to treatment when using patient reported outcomes to individualize follow-up care for women with early breast cancer – a pilot randomized controlled trial skrevet af Cathrine L. Riis, Pernille T. Jensen, Troels Bechmann, Søren Møller, Angela Coulter og Karina Dahl Steffensen, har man undersøgt, om man kan reducere antallet af fremmøder på kræftafdelingen ved i stedet at indhente elektroniske patient rapporterede oplysninger (e-PRO) og kun indkalde patienter til kontrol, hvis de havde symptomer, påvirket livskvalitet eller havde et ønske om at blive set på sygehuset. Patienter der blev fulgt på denne nye måde var mindst ligeså tilfredse som patienter, der blev fulgt med standard kontrol hver 6. måned.

Artiklen er udgivet af Acta Oncologica.

Læs artiklen Satisfaction with care and adherence to treatment when using patient reported outcomes to individualize follow-up care for women with early breast cancer – a pilot randomized controlled trial (eksternt link). 

 

 I "Seneste nyt" finder du informationer om, hvad der sker i Center for Fælles Beslutningstagning samt i den regionale udrulning af fælles beslutningstagning.

Du vil ligeledes kunne indhente viden om og tilgå nye artikler udgivet af Centeret samt Centerets Advisory Board. 

Artikler af ældre dato finder du i "Nyhedsarkiv" eller under fanen "Mere viden"


 Nyhedsbrev, April 2020 (pdf)

 Artikel: Satisfaction with care and adherence to treatment when using patient reported outcomes to individualize follow-up care for women with early breast cancer – a pilot randomized controlled trial (eksternt link)

 Artikel: Proposing a Bill of Rights for Patients With Cancer (eksternt link)